طرح تسهیلاتی آفتاب

طرح آفتاب مبتنی بر پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.

ضرایب طرح آفتاب
  • ضرایب طرح آفتاب :
  • بانرخ صفر درصد
مدت سپرده گذاری
مدت بازپرداخت
ضریب تسهیلات
1 ماه
6 ماه
12 ماه
%23.6
%13.1
3 ماه
6 ماه
12 ماه
24 ماه
%71.9
%40
%22.1
6 ماه
6 ماه
12 ماه
24 ماه
36 ماه
%147.2
%81.9
%45.3
%32.5
9 ماه
24 ماه
36 ماه
48 ماه
%69.5
%49.9
%40
12 ماه
24 ماه
36 ماه
48 ماه
%94.9
%68.1
%54.5
ماشین حساب تسهیلات
سوالات متداول
آیا دارندگان انواع سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دارای سود) می‌توانند از تسهیلات طرح آفتاب استفاده کنند؟
خیر، مشتریان شعب منتخب در صورتی مجاز به استفاده از این طرح هستند که سپرده‌های آن‌های صرفاً انواع سپرده‌های بدون سود باشد.
آیا می‌توان تسهیلات را به شخص دیگری منتقل کرد؟
بله
آیا کسانی که حساب‌های قرض‌الحسنه‌ای دیگر در بانک سینا دارند، می‌توانند از طرح آفتاب بهره ببرند؟
بله
آیا دارندگان حساب طرح آفتاب می‌توانند کارت بانکی دریافت کنند؟
بله
ویدئو ها: